Bygg

Litet, men mångsidigt 

BYGGENTREPRENAD

Vi vill gärna möta kunden så tidigt som möjligt för att tillsammans arbeta fram den bästa vägen till genomförandet. Genom att själva bygga från grunden kan vi garantera att det aldrig tummas på kvalitet och det långsiktiga resultatet. 

Vi sätter stort värde i att kunna återkomma till varje projekt i framtiden och då vara lika stolta och nöjda som dagen det byggdes. Genom att få vara med dig från start och ända in i mål får vi även möjligheten att hålla ihop logistik och se till helheten, vilket alla sparar tid och pengar på.

kompletta klimatskal

Vi har satt ihop material till ett komplett klimatskal för lufttäta, diffusionsöppna lågenergihus isolerade med träfiber. 

Att bygga diffusionsöppet harmoniserar med de naturliga och giftfria material vi använder i alla våra projekt. Som vi ser det finns det många goda anledningar att bygga diffuiosonsöppet:

 

  • Minskad risk för fuktskador

Den öppna konstruktionen tillåter en naturlig fuktvandring genom väggen vilket minimerar risken för fuktskador både från eventuell byggfukt, eller senare tillförd fukt pga skador i konstruktionen.
Den öppna ångbromsen på insidan släpper igenom en minimal mängd fukt, bara tillräckligt för att det ska finnas en rörelse av fukt utåt. 

  • Bättre inomhusklimat

Naturliga material som trä och lera har en värdefull förmåga att reglera inomhusklimat genom att naturligt transportera fukt för att sedan torka ut igen. 

  • Klimatsmart och energisnålt

Med ett lufttät hus minskar energiförbrukningen eftersom luft inte kan bära med sig värme ut genom konstruktionen.
När vi ökar konstruktionens tjocklek för mer isolering, sjunker energibehovet för uppvärmning samtidigt som vi binder mer koldioxid i väggar och tak.

SNICKERI

Under olika namn snickeriet varit verksamt i Undersåker i över 90 år. Idag arbetar bröderna Anders och Tore Mattsson innanför snickeriets väggar, vilket de gjort så länge en snickare i Åre kan minnas.

 Tack vare deras yrkesskicklighet kan vi erbjuda våra kunder allt från trappor och köksinredning till fönsterreparationer och platsbyggda snickerier. 

Vi håller ihop ditt bygge

kontakta oss för vidare samtal

Olle Sundemo

VD, Ekonomi, KMA